Muusikaosakond

Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind muusikaosakonnas õpetatakse pillimängu kooli enda poolt koostatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavad on koostatud kahe raskusastmega – huviõpe ja põhiõpe.

Arukülas saab õppida järgmisi pille: klaver, akordion, viiul, tšello, kitarr, kannel, flööt, plokkflööt ja vaskpuhkpillid ( trompet, metsasarv, tromboon, eufoonium, tuuba).

Raasikul saab õppida järgmisi pille: klaver, viiul, kitarr, kannel.

Muusikaosakonda võetakse õpilased vastu lapsevanema avalduse ning kevadeti korraldatavate katsete tulemuste ja õppenõukogu otsuse põhjal. Pilliõppe 1. klassi võetakse reeglina vastu ettevalmistusklassi edukalt lõpetanud õpilased. Pilliõpe toimub põhiliselt individuaaltundides. Muusikateoreetiliste ainete ( solfedžo ja muusikalugu) õpe toimub rühmatundides. Huviõppe õppekava alusel pilli õppides on nädalas 1 pillitund ja teooriatunnid, põhiõppe õppekava alusel pilli õppides on nädalas 2 pillitundi ja teooriatunnid. Õpilased saavad osa võtta kooli juures tegutsevate ansamblite, bändide ja orkestri ning maakondlike noorteorkestrite tegevusest. Osaletakse ka piirkondlikel ning üleriigilistel festivalidel ja konkurssidel.

Muusikaosakonnas on järgmised õppeastmed: ettevalmistusklass; 1. – 4. klass ehk noorem aste; 5.-7. klass ehk vanem aste. Noorema astme lõpetanutele antakse välja noorema astme lõputunnistus, vanema astme lõpetanutule muusikaosakonna lõputunnistus.

Muusikaosakonnas õppimine on tasuline (vaata Õppetasud).