Aruküla Huvialakeskus Pääsulind asutati 1989.a. ning tegutseb ajaloolises Aruküla mõisahoones. Huvialakeskusel on 2001.aastast Raasikul filiaal, mis tegutseb Raasiku rahvamajas. Huvialakeskuse ülesandeks on laste ja noorte muusika-, kunsti- ja teiste huvialaste võimete kavakindel arendamine, vaba aja sisustamine, ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine ning kohaliku kultuurielu edendamine. Huvialakeskuses on muusikaosakond ja huviringid.

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind on Raasiku valla allasutus ning võimaldab huviharidust ja huvitegevust seetõttu eelkõige rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele lastele ja noortele.