Huviringid

Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind huviringid tegutsevad kooli enda poolt koostatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.

Aruküla Huvialakeskuse juures tegutsevad kunstiring, näitering, väikelaste muusikaring ja pilliringid.

Kunstiringi tunnid toimuvad 2 korda nädalas Aruküla mõisahoone kõrvalmajas asuvas kunstiklassis. Soovi korral võib õpilane osaleda kunstiringis ka 1 kord nädalas.

Näiteringi tunnid toimuvad 1 kord nädalas Aruküla rahvamajas ruumides.

Väikelaste muusikaringi tunnid toimuvad 1 kord nädalas Aruküla lasteaia ruumides.

Pilliringi (pilli rühmaõppe) tunnid toimuvad 1 kord nädalas Aruküla mõisahoones.

Ringidesse võetakse õpilased vastu vabade kohtade olemasolul lapsevanema avalduse põhjal. Ringides osalemine on tasuline (vaata Õppetasud).