Hoolekogu

Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind hoolekogu koosseis:

1. Karin Möllits – kooli pidaja esindaja, hoolekogu esimees
e-mail: karin.mollits@raasiku.ee
2. Signe Adamberg – lapsevanemate esindaja
3. Alvar Mölder – lapsevanemate esindaja
4. Dmitri Sokolov – lapsevanemate esindaja
5. Kadri Loik – lapsevanemate esindaja
6. Mae Trump – pedagoogide esindaja
7. Ülo Udumäe- pedagoogide esindaja
8. Reet Filippov – pedagoogide esindaja
9. Liis-Marii Vendt – vilistlaste esindaja