Õppetasud

Raasiku Vallavolikogu määrusega nr 9, 14. 05. 2019 otsustati kehtestada Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind järgmised õppetasu suurused ühes kalendrikuus:

Muusikaosakond:
pillierialade põhiõpe 35 eurot
pillierialade huviõpe 30 eurot
ettevalmistusklass koos ühe pillitunniga nädalas 30 eurot
ettevalmistusklass 15 eurot

Ringid:
ringitunnid sagedusega 2 korda nädalas 15 eurot
ringitunnid sagedusega 1 kord nädalas 8 eurot

Kehtestada huvialakeskuse pillide laenutuse tasuks 3 eurot kalendrikuus