TÄHELEPANU
PILLIMÄNGUHUVILISED!!!

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind ootab

MUUSIKAOSAKONNA VASTUVÕTUKATSETELE

lapsi, kes astuvad sügisel vähemalt põhikooli 1. klassi.

KATSED TOIMUVAD ARUKÜLA MÕISAS ESMASPÄEVAL, 7. JUUNIL ALATES KELL 18.

Palume kellaaja täpsustamiseks eelnevalt registreeruda aadressil huvikool@hotmail.com Infot saab küsida ka telefonil 50 28 183.
Katsetele tulles võtke kaasa lapse ja vanema isikukoodid ning lapsel palume valmistuda ühe lastelaulu esitamiseks.