Huvikool 'Pääsulind' logo
Tallinna mnt. 38, Aruküla
Harjumaa 75201
Malle Jaako: 502 8183
fax: 60 70 601
huvikool@hotmail.com
www.paasulind.ee
Muusikakool
ArukĆ¼la Huvialakeskuses Ƶpetatakse pillimƤngu huvikooli poolt koostatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Ƶppekavade alusel. Meie koolis on vƵimalik Ƶppida jƤrgmisi pille: klaver, viiul, tšello, kitarr, akordion, flƶƶt, plokkflƶƶt ja vaskpuhkpillid (trompet, metsasarv, tromboon, eufoonium, tuuba).

Muusikakooli Ƶppemaks on hetkel pƵhiƵppes 30.00 EUR kuus ja huviƵppes 25.00 EUR kuus. Lisaks erialatundidele mahuvad selle hinna sisse ka solfedzo ning muusikaloo rühmatunnid. Pillierialdele vƵetakse vastu ettevalmistusklassi edukalt lƵpetanud Ƶpilased. Õpetajaid on muusikaosakonnas 16 ning Ƶpilasi (I-VII klass) 106. Neist ArukĆ¼las Ƶpib 75 ning Raasiku filiaalis 31 last. Raasiku filiaal tegutseb Raasiku rahvamaja ruumides ning seal toimuvad klaveri, viiuli, akordioni ja solfedžo ja muusikaloo tunnid.

ArukĆ¼la Huvialakeskuse Ƶpilased osalevad maakondlikel ning vabariiklikel konkurssidel ja festivalidel. PuhkpilliƵpilased mƤngivad Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestris, viiuliƵpilased Harjumaa Noorte Keelpilliorkestris.
eenet.ee logo
made by busse