Huvikool 'Pääsulind' logo
Tallinna mnt. 38, Aruküla
Harjumaa 75201
tel: 60 70 286
fax: 60 70 601
huvikool@hot.ee
www.paasulind.ee
Muusikakool
Aruküla Huvialakeskuses õpetatakse pillimängu huvikooli poolt koostatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Meie koolis on võimalik õppida järgmisi pille: klaver, viiul, tšello, kitarr, akordion, flööt, plokkflööt ja vaskpuhkpillid (trompet, metsasarv, tromboon, eufoonium, tuuba).

Muusikakooli õppemaks on hetkel põhiõppes 30.00 EUR kuus ja huviõppes 25.00 EUR kuus. Lisaks erialatundidele mahuvad selle hinna sisse ka solfedzo ning muusikaloo rühmatunnid. Pillierialdele võetakse vastu ettevalmistusklassi edukalt lõpetanud õpilased. Õpetajaid on muusikaosakonnas 16 ning õpilasi (I-VII klass) 106. Neist Arukülas õpib 75 ning Raasiku filiaalis 31 last. Raasiku filiaal tegutseb Raasiku rahvamaja ruumides ning seal toimuvad klaveri, viiuli, akordioni ja solfedžo ja muusikaloo tunnid.

Aruküla Huvialakeskuse õpilased osalevad maakondlikel ning vabariiklikel konkurssidel ja festivalidel. Puhkpilliõpilased mängivad Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestris, viiuliõpilased Harjumaa Noorte Keelpilliorkestris.
eenet.ee logo
made by busse