Huvikool 'P��sulind' logo
Tallinna mnt. 38, Aruküla
Harjumaa 75201
Malle Jaako: 502 8183
fax: 60 70 601
huvikool@hotmail.com
www.paasulind.ee
Teated
 
Kooli kodukord
 
ARUKĂśLA HUVIALAKESKUSE PĂ„Ă„SULIND MUUSIKAĂ•PILASE MEELESPEA

* Kooli meeldiva miljöö huvides käitun teistega nii, nagu tahan, et minuga käitutakse.

* Teretan kõiki koolipere liikmeid (õpilased, õpetajad ja teised töötajad) nii koolimajas kui ka väljaspool.

* Õpin ise ega häiri kaasõpilaste õppimist.

* Koolist puudumisest teatan oma erialaõpetajale esimesel võimalusel. Pikemaajalisest puudumisest palun vanemal kirjalikult teatada.

* Arendan endas täpsust. Ma ei hiline tundidesse.

* Ma ei tegele tunni ajal kõrvaliste asjadega, ei räägi telefoniga ega välju ilma õpetaja loata klassist.

* Kõik töövahendid ja õpilaspäeviku võtan alati kaasa, sest nende puudumine häirib õppetööd.

* Õpilaspäevikusse kirjutan oma kodused ülesanded. Erialaõpetaja kirjutab päevikusse järgmise erialatunni ülesanded, hinded, hinnangu minu tööle ja olulise koolikorraldusliku informatsiooni.

* Õpetaja ei saa anda täielikke teadmisi, kui ma ei valmistu tundideks. Täidan kõik kodused ülesanded, harjutan pilli ja jälgin tähelepanelikult õpetaja juhiseid.

* Riietun koolitööks sobivalt - puhtalt ja korralikult. Pidulikel puhkudel ja esinemisteks riietun pidulikult ja panen jalga sobivad jalanõud.

* Üleriided ja välisjalatsid jätan garderoobi. Kasutan koolimajas vahetusjalatseid, millel ei ole must kummitald. Isiklikud asjad (telefon, rahakott jms) hoian enda juures.

* Kontserdil kuulan kaasõpilasi vaikselt. Väljun ja sisenen ainult aplausi ajal.

* Oma pilli, noote ja muid õppevahendeid hoian hoolega.

* Olen hoolikas kooli ruumide ja varaga, sest tean, et kõigel on hind. Rikutud või lõhutud vara (ka pill) tuleb omal kulul parandada või hüvitada.

* Kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega võin alati pöörduda erialaõpetaja, aineõpetaja või kooli direktori poole.
Tagasi
eenet.ee logo
made by busse